Strona Główna

Strona główna aplikacji Xpertis to centralne miejsce, które zapewnia ekspertom z branży automotive dostęp do najważniejszych funkcji.

 1. Rozpoczęcie nowego treningu: oferuje także możliwość rozpoczęcia nowego treningu. Użytkownicy mogą wybierać Treningi Wiedzy według podziału na ilość pytań lub kategorię.
 2. Ostatnie treningi: Na stronie głównej aplikacji „Xpertis” użytkownicy widzą listę swoich ostatnich treningów. To miejsce, gdzie mogą śledzić, które treningi odbyli ostatnio i sprawdzić ich postępy w nabywaniu wiedzy.
 3. Ranking: Widoczny jest także ranking, który ukazuje pozycję użytkownika w porównaniu do innych osób korzystających z aplikacji Xpertis. 
 4. Statystyki konta: Na stronie głównej użytkownicy znajdą informacje dotyczące swojego konta, takie jak ilość ukończonych treningów, zdobyte punkty, postępy w nabywaniu wiedzy czy inne istotne statystyki. Dzięki tym danym mogą śledzić swój rozwój zawodowy.

Treningi Wiedzy

Treningi Wiedzy w aplikacji Xpertis to główna funkcja, która umożliwia użytkownikom udział w quizach z pytaniami branżowymi i testowanie swojej wiedzy. 

Ogólne zasady Treningów Wiedzy Xpertis:

 • Każde pytanie ma zawsze 3 warianty odpowiedzi i zawsze tylko jedna jest prawidłowa.
 • Punkty możliwe do zdobycia zależą od czasu w jakim użytkownik udzieli odpowiedzi oraz poziomu trudności danego pytania. 
 • Każdy użytkownik może uzyskać maksymalnie 10 pkt w przypadku pytania Łatwego, 20 pkt w przypadku pytania Średniego oraz 30 pkt w przypadku pytania Trudnego
 • Czas odpowiedzi na pytanie to 45 sekund, po tym czasie za udzielenie poprawnej odpowiedzi użytkownik otrzyma 0 pkt. 


Treningi Wiedzy stanowią ważny element aplikacji Xpertis, umożliwiając użytkownikom aktywne doskonalenie swojej wiedzy branżowej. Punkty i pytania o różnej trudności dodają element rywalizacji i motywują użytkowników do regularnego korzystania z aplikacji w celu podnoszenia swojego poziomu wiedzy.

Statystyki

Statystyki Konta w aplikacji Xpertis to miejsce, gdzie użytkownicy mogą znaleźć ważne informacje dotyczące swojego konta i postępów w nabywaniu wiedzy.

Użytkownicy mogą sprawdzić swoje wyniki według parametrów:

 • Średnia Poprawność Odpowiedzi
 • Średni Czas odpowiedzi
 • Suma poprawnych odpowiedzi 
 • Średni czas wykonania Treningu Wiedzy
 • Suma zdobytych punktów
 • Jesteś lepszy niż … % użytkowników
 • Pozycja w rankingu Globanym

Ranking

Ranking w aplikacji Xpertis to miejsce, gdzie użytkownicy mogą śledzić swoją pozycję w porównaniu do pozostałych graczy.

W centralnej części ekranu znajduje się lista rankingowa, na której widoczne są nazwy użytkowników oraz ich pozycje w rankingu. Użytkownicy są zazwyczaj uporządkowani według określonego kryterium, w naszym przypadku jest to ilość zdobytych punktów.

W górnej części ekranu istnieje możliwość zmiany rankingu. Do wyboru użytkownicy mają następujące rankingi:

 1. Globalny – bez ograniczeń czasowych
 2. Miesięczny – punkty zdobyte w aktualnym miesiącu
 3. Tygodniowy – punkty zdobyte w ciągu ostatnich 7 dni
 4. Dzienny – punkty zdobyte w ciągu ostatnich 24 godzin

Ranking jest przydatnym narzędziem w aplikacji Xpertis, które dostarcza motywacji i pozwala użytkownikom śledzić swoje postępy w nabywaniu wiedzy oraz konkurowanie z innymi specjalistami w danej dziedzinie.

Cennik