Regulamin

Regulamin aplikacji Xpertis Obowiązuje od dnia 01.10.2023 r. 1 Definicje Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami). Regulamin – niniejszy regulamin. Aplikacja – aplikacja mobilna oraz aplikacja webowa osadzona na stronie internetowej xpertis.cloud należące do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę. Usługi – […]